Testování v termínech 1. a 8. 11. 2021

Vážení rodiče,

Na základě mimořádného opatření MZ ČR bude ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 provedeno preventivní screeningové testování všech žáků školy pomocí neinvazivních antigenních testů. Testování bude prováděno na začátku první hodiny za asistence vyučujícího v dané hodině nebo třídního učitele. Samotný stěr z nosu si žáci po instruktáži provedou sami. Pedagogičtí pracovníci budou asistovat pouze při manipulaci s testovací sadou a při odečítání výsledků testů. Z důvodu snadnější manipulace s testovací sadou žádáme všechny žáky, aby si s sebou do školy nosili na testování jeden kolíček na prádlo. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede ihned po jeho příchodu.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Splnění těchto podmínek je nutné doložit certifikátem o ukončeném očkování, potvrzením od lékaře nebo lékařskou zprávou, a to vždy v listinné podobě.

V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.

V případě pozitivního výsledku testu bude škola postupovat dle platného manuálu MŠMT ČR a kontaktovat zákonné zástupce.

Stravování ve školní jídelně je zajištěno standardním způsobem za dodržování předepsaných hygienických opatření. Obědy byly všem žákům od 1. 11. 2021 přihlášeny. Pokud se žáci nebudou stravovat, je nutné, aby zákonný zástupce žáka obědy včas odhlásil na tel. čísle 582 301 422 nebo na www.strava.cz. Výdej obědů od 11:30 do 14:45.

 

Společně si přejme, abychom vše bez problémů zvládli.

 

RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy