Vánoční Olomouc

Ve čtvrtek 15. prosince jsme se třídou 6.B navštívili naši krásnou Olomouc. Cílem cesty nebylo jen nasát vánoční atmosféru, ale dozvědět se i něco o historii města. Naše putování jsme zahájili u dómu sv. Václava, kde čekal pan průvodce. Ten měl pro nás připravené pracovní listy. Všichni (i p. učitelky) bedlivě poslouchali zajímavý výklad a plnili zadané úkoly. Na ty, co pilně pracovali, čekala na konci chutná odměna. Dozvěděli jsme se, které významné osobnosti Olomouc navštívili, kteří panovníci zde vládli, ale i v jakém architektonické stylu jsou postavené některé historické budovy. Během celého dopoledne jsme kromě dómu sv. Václava viděli také něco málo z Univerzity Palackého, nebo podzemí kostela sv. Michala, kde ze skály vyvěrá malé jezírko. Na Horním náměstí naše historická přednáška skončila, proběhlo vyhodnocení a na závěr poslech olomouckého orloje.

Nikola Kočařová