Velký úspěch našich malých žáků

Jak jsme již dříve informovali, děti ze 4.B se v rámci výuky angličtiny zapojily do celostátní dětské kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce – Vícejazyčnost je bohatství. Za svůj vlastnoručně vyrobený, dokonce trojjazyčný, obrázkový slovník a projektovou výuku (anglicko – česko – ukrajinskou) získali naši šikovní žáci ve velké konkurenci všech zúčastněných škol z celé České republiky i zahraničí speciální Ocenění za vynikající účast!

               Náš výstup – obrázkový slovník se tak stal součástí výstavy všech vítězných prací v Praze. Tato prestižní soutěž je primárně zaštítěna Evropskou komisí, MŠMT, Úřadem vlády ČR, Ministerstvem kultury a Magistrátem hl. m. Prahy. Podporuje vzdělávání žáků se zahraničními kořeny prostřednictvím inovativních projektů a je prvkem kampaně na podporu četby. Kromě diplomu naše škola obdržela krásné knižní ceny a děti malé dárečky. Vše jsme si již důkladně prohlédli, paní asistentka Koteljuchová nám z knihy vícejazyčných příběhů také přečetla pohádku „Rukavička“ v ukrajinštině. O překlad se pak postarala paní učitelka Pejchalová.

               Z velkého úspěchu našich malých žáčků máme opravdu velikou radost!

                                                                                                                                 PhDr. Iva Pejchalová a Oksana Koteljuchová