Veselá věda na naší škole

Vážení rodiče,

naši školu oslovila nezisková organizace Veselá věda s cílem otevřít pro děti z 1.stupně kroužek zábavných vědeckých pokusů.

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentu prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním  světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnohých městech po celé České republice, organizuje kroužky, školkové bloky, projektové dny a příměstské i pobytové tábory.

Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření  kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám.

Kroužek na naší škole se nabízí v pondělí 14:00-15:00 hodin.

Přihlášku najdete na webových stránkách Veselé vědy www.veselaveda.cz.