Vícejazyčnost je bohatství

V měsíci říjnu se děti ze 4.B v angličtině zúčastnily projektové výuky Vícejazyčnost je bohatství pod vedením paní učitelky Ivy Pejchalové a paní asistentky Oksany Koteljuchové. Tato aktivita je zaštítěna celostátním projektem Kamarádi, oceněným Evropskou jazykovou cenou LABEL.

K legendě v anglickém jazyce Saint George and the dragon žáci vytvořili obrázkový slovník. Příběh s napínavým dějem o drakovi děti moc bavil a výroba vlastní knihy – obrázkového slovníku je opravdu pohltila. Protože ve škole máme také děti s ukrajinskými kořeny, a dokonce i paní asistentku pocházející z Ukrajiny, vybrali jsme si pro naši tvorbu tyto tři jazyky – češtinu, angličtinu (tu se děti učí ve škole) a právě ukrajinštinu, se kterou nám paní asistentka velmi pomohla.

Do naší projektové výuky o cizích jazycích (našli jsme mnoho jazykových podobností) a legendách různých národů jsme zařadili také poutavé vyprávění naší paní asistentky o Ukrajině, její rodné vesnici, škole, kam jako děvčátko chodila. O tom, jak vypadá škola v Británii již představu máme z našich hodin angličtiny. Dále jsme se dozvěděli spoustu krásných a zajímavých informací o ukrajinských tradicích a folklóru.

Děti ve třídě, které mají ukrajinské kořeny, nám v rámci projektového vyučování popovídaly o tom, která místa na Ukrajině navštívily a jaká ukrajinská jídla se v jejich rodině vaří. Už teď se všichni těšíme do školní jídelny na boršč!

Výsledky naší zábavné a zajímavé společné práce na tomto projektu jsou zařazeny do celostátní dětské kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce s podporou Úřadu vlády České republiky, Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

PhDr. Iva Pejchalová