Volno udělené ředitelem školy - 29. 9. 2023

Ředitel Reálného gymnázia a základní školy Otto Wichterleho, Prostějov vyhlašuje dle §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volný den udělený ředitelem školy na pátek 29. září 2023.

Provoz školní družiny bude zajištěn v době od 6:30 do 17:00.

 

Všem žákům bude na tento den hromadně odhlášen oběd.

 

RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy