Vynášení smrtky

V pondělí 18.3. 2024 se žáci školní družiny s paní vychovatelkami zúčastnili akce v Kolářových sadech - Vynášení smrtky.

Děti si  zatančily, zarecitovaly  krásnou báseň o jaru, a pak se všichni v průvodu rozloučili se zimou.