Změna režimu školního stravování od 18.11.2020

Vážení rodiče,

na základě dokumentu „Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020“, který jsme obdrželi od MŠMT ČR, musíme přistoupit k zásadní změně režimu stravování ve školní jídelně pro žáky, kteří se i nadále budou vzdělávat distančním způsobem.

Ve školní jídelně mohou dle tohoto pokynu nově obědvat pouze žáci v prezenční výuce, (tj. od 18.11.2020 pouze žáci 1. a 2. tříd ZŠ).

Ostatní strávníci si mohou stravu odebrat ve školní jídelně pouze do jídlonosičů. Abychom zamezili setkávání žáků z prezenční a distanční výuky, byla nově stanovena doba pro výdej obědů do jídlonosičů, a to pouze v době od 13:00 do 15:00.

Přihlášení nebo odhlášení je nutné nadále provádět na tel. čísle 582 301 422 nebo na www.strava.cz.

 

RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy