Předsedkyně: Mgr. Pavla Koštanská

 

Členky: 

Mgr. Tereza Kulíšková

Mgr. Marie Jelínková

 


Předmětová komise chemie koordinuje výuku chemie na RG a ZŠ – plnění školního vzdělávacího programu v jednotlivých třídách, sjednocuje klasifikaci, spravuje odbornou učebnu chemie a chemickou laboratoř, zajišťuje odborné exkurze, doplňuje pomůcky a chemikálie, odbornou literaturu.

Studenti si mohou zvolit tříletý Biologicko- chemický seminář, kde si rozšíří své poznatky z obou předmětů.

Součástí výuky chemie je i chemický kroužek, ve kterých provádíme zajímavé chemické pokusy a připravujeme studenty na chemické olympiády.