Předsedkyně: Mgr. Monika Janečková

 

Členové:

Mgr. Vladimír Böhm

Mgr. Zuzana Jurková

Mgr. Pavla Mračková

Mgr. Lada Nepožitková Landová

 


- 2. cizí jazyk: RG-3 hodiny týdně; ZŠ od 7. třídy 2 hodiny týdně
- příprava na maturitu z NJ
- germanisticko-geografické exkurze do Rakouska ( vánoční Vídeň, Retz-rakouské příhraničí apod.)
- účast na konverzačních soutěžích
- časopis Freundschaft
- využití moderních technologií, práce s počítači ve výuce