Základy komunikace

PaedDr. Dagmar Havlíková

Mgr. Miroslav Florík

Mgr. Jitka Minářová

Mgr. Eva Musilová

 

Ve školním roce 2012-2013 byl na naší škole zaveden nový předmět – základy komunikace.

Předmět je jednohodinový a je rozdělen na verbální a nonverbální komunikaci. Studenty

maturitních ročníků tak učíme základům etikety, obratnosti ve vyjadřování, v jednotlivých

lekcích se učí, co je to manipulace a manipulační komunikace, co je to asertivita, pocit vlastní

hodnoty, tréma a jak ji zvládat atd. Studenti se tu rovněž připravují na pohovor uchazeče o zaměstnání, tedy učí se, jak se obléknout, na jaké otázky se připravit, co může vyzradit jejich chování, gestikulace, postoj, sezení apod. o nich samotných. Nedílnou součástí předmětu je i písemná komunikace. Studenti se učí, jak napsat životopis, motivační dopis aj.