Informatika a výpočetní technika

Předsedkyně: Mgr. Alena Adamová

 

Člen:

Mgr. Martin Minář

Informatika se učí na Reálném gymnáziu: 

Nižší gymnázium 

  • 1N s dotací 1 hodiny týdně 
  • 2N s dotací 1 hodiny týdně 

Vyšší gymnázium 

  • 3N/1V s dotací 2 hodiny týdně 
  • 4N/2V s dotací 2 hodiny týdně 

Obsah se řídí platným ŠVP a je přizpůsoben nejnovějším trendům a potřebám žáků. 

Navazuje dvouletý volitelný předmět - seminář  

  • 5N/3V s dotací 2 hodiny týdně 
  • 6N/4V s dotací 2 hodiny týdně 
  • Seminář je podmínkou pro profilovou maturitu 

Pro zájemce je také nabízen jednoletý seminář se zaměřením na programování. 

Obsah je uzpůsoben zájmům žáků.