Informatika a výpočetní technika

Předsedkyně: Mgr. Alena Adamová

 

Člen:

Mgr. Martin Minář

Informatika se učí na Reálném gymnáziu:

Nižší gymnázium

  • 1N s dotací 2 hodiny týdně

Vyšší gymnázium

  • 3N/1V s dotací 2 hodiny týdně
  • 4N/2V s dotací 2 hodiny týdně

Obsah se řídí platným ŠVP a je přizpůsoben nejnovějším trendům a potřebám žáků.

Navazuje dvouletý volitelný předmět - seminář 

  • 5N/3V s dotací 2 hodiny týdně
  • 6N/4V s dotací 2 hodiny týdně
  • Seminář je podmínkou pro profilovou maturitu

Obsah je uzpůsoben zájmům žáků.