Tělesná výchova

Předseda: Mgr. Martin Šnévajs

 

Členky:

Mgr. Eva Dohnalová

Mgr. Karolína Štindlová

Marcela Kašparcová

 


Tematické celky:
gymnastika - akrobacie, přeskoky, cvičení na nářadí a cvičení s náčiním
úpoly - základy a pravidla sebeobrany, cvičení s odporem druhého cvičence, základy juda a aikidó
atletika - běhy na střední a dlouhé tratě, 5 km hochů, 3 km u dívek, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí, hod míčkem nebo granátem
sportovní hry - postupně si osvojit herní dovednosti a pravidla korfbalu, házené,košíkové a odbíjené
plavání - nácvik a zdokonalení plaveckých způsobů prsa, znak, kraul, plavání pod vodou, rozvoj plavecké vytrvalost, skoky do vody, zvládnutí pomoci unavenému plavci, záchrana tonoucího
turistika a pobyt v přírodě - základy bezpečného pobytu v přírodě a na vodě, základy orientačního běhu
lyžování - běžecké i sjezdové, bezpečnost na sjezdovkách i při pohybu ve volné přírodě
snowboarding - součást LVVZ, určený pouze pro zájemce, základy snowboardingu, bezpečnost, výstroj a výzbroj
kondiční a estetické formy cvičení - cvičení s hudbou, spinning, jóga
výchova ke zdraví - změny v životě člověka, jejich reflexe, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

Hlavní akce pořádané pro studenty RG:
1. Výlet na koloběžkách:
• každý rok pořádá kabinet TV výjezd studentů na koloběžkách do Vídně.
Studenti mají možnost navštívit zajímavé památky, muzea a také si
zasportovat. Celková trasa je asi 20km. 
2. LVVZ:
• pro studenty 1. ročníku vyššího gymnázia je dle švp rg povinný lyžařský kurz. Lyžařský kurz je zaměřen na výuku lyžování, snowboardingu a doplněn o přednášky na různá témata.
3. Sportovní kurz:
• ve 3. ročníku je v rámci švp povinný sportovní kurz v rekreačním a
výcvikovém centru UP v Pastvinách.
• zde se studenti seznámí s dalšími sporty, jako např. orientačním běh,
softbal, lodě…atd.