Anglický jazyk - I. stupeň

Předsedkyně: PhDr. Iva Pejchalová

 

Členka:

Mgr. Jana Buršová

 

Učebnice:

Happy House (3rd ed.) 2

Happy Street (3rd ed.) 1 - 2

Project (4th ed.) 1

 

- rozvíjení mezipředmětových vztahů
- představení reálií anglicky mluvících zemí
- prvotní seznámení žáků s britskou i americkou literaturou pro děti a mládež
- posilování čtenářských dovedností a práce s cizojazyčným textem
- didaktická podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- rozvíjení komunikačních dovedností
- využití moderních technologií ve výuce
- metodická podpora praktikantů a začínajících pedagogů