Hudební výchova

Předsedkyně: PaedDr. Dagmar Havlíková

 

Členové:

Mgr. Veronika Francová

Mgr. Pavel Kovář

Mgr. Kateřina Kubjátová

 

 

 

Smyslem předmětu je výchova k poznání hudby a základní orientaci v různých druzích a žánrech. Žáci a studenti jsou vedeni k hodnocení umění na pozadí historických, společenských a technologických změn. Nedílnou součástí výuky je totiž vytváření vstřícné a podnětné atmosféry (na základě porozumění, tolerance, ale i kritičnosti) pro poznávání a porozumění kulturním hodnotám, projevům a potřebám různorodých sociál. skupin, etnik a národů a na vytváření pozitivního vztahu ke kulturnímu bohatství současnosti i minulosti.

Hudební výchova vede studenty k poznání hudby cestou zajímavých a podnětných objevů. Jsou vedeni k hudebně estetickému a kulturnímu rozvoji i mimo školu – k práci v souborech, v hudebních skupinách, k instrumentální hře, k návštěvě koncertů, ke sledování hudebních pořadů v rozhlase či televizi. Vzdělávací obsah je tak realizován prostřednictvím tvůrčích činností, v jejichž očekávaných výstupech se propojuje hledisko tvorby recepce a interpretace tak, aby se dále rozvíjela smyslová citlivost, uplatňovala subjektivita a ověřovaly komunikační účinky vyjádření.

 

Výhodou naší práce je dále neocenitelná skutečnost, že si naši studenti a žáci zařizují samostatně kulturu na škole, a to formou společných představení dramatického kroužku a pěveckého sboru, která minimálně jednou ročně nabízíme našim studentům. Ti jsou takto motivováni k mnohotvárné mimoškolní činnosti. Uváděli jsme takto společně například představení Na té našé Hané, dále představení složené z propojení kantáty Otvírání studánek B. Martinů s lidovými písněmi, tanci a zvyky, dále dvě vánoční hry aj.

 

V loňském školním roce jsme byli nuceni vzhledem k uzavření škol z důvodu vážného nebezpečí nákazy koronavirem přistoupit k distanční výuce. V letošním školním roce jsme připraveni v případě nutnosti přistoupit k výuce on-line.

 

Velmi se rovněž osvědčila spolupráce s předmětem VV. Výtvarníci nám nejenže pomáhají vytvářet výzdobu pro naše kulturní vystoupení (adventní koncert, školní představení aj.), ale rovněž společně s nimi pořádáme různé akce – jen namátkou uvádíme krásnou hudební, architektonickou a historickou Olomouc, společnou návštěvu výstav, exkurze aj.

 

Sborový zpěv

 

Vytváří nedílnou součást kulturního rozvoje našich žáků a studentů. Sbor pravidelně vystupuje v Městském divadle v Prostějově, v Přednáškovém sále Národního domu v Prostějově, v kulturním zařízení DUHa, zpívá seniorům v Hacarově ulici, zajišťuje kulturní vystoupení na Městském úřadu v Prostějově, a to včetně slavnostního předávání maturitních vysvědčení našim absolventům.