Pracovní výchova

Předseda: Mgr. Jaroslav Bureš (dílny)

 


Členové:

Mgr. Gabriela Došlová (vaření, svět práce)

Mgr. Veronika Francová (vaření)

Mgr. Jitka Ftačníková (pěstitelské práce)

Mgr. Kateřina Kubjátová (vaření)

Bc. Martina Paloncy (pěstitelské práce)

Mgr. Marie Štěpánková (vaření)

 


Předmětová komise pracovní výchovy koordinuje výuku pěstitelských prací, dílen a vaření na
2. stupni ZŠ. Speciální pozornost je věnována pracovní výchově v 9. ročníku ZŠ, kde v bloku
svět práce jsou žáci seznamováni a motivováni v problematice volby budoucího povolání.