Předseda: Mgr. Martin Minář

Členové:

Mgr. Jana Malanová

Mgr. Iveta Sedláčková

Mgr. Vlastimil Surma

Mgr. Hana Zbořilová

Výuka informatiky na základní škole reflektuje moderní trendy v této oblasti. Řídí se revidovaným školním vzdělávacím plánem (tzv. Nová informatika), který zahrnuje celky Data, informace a modelování, Algoritmizace a programování, Informační systémy a Digitální technologie. V rámci revize je nově pro 4. - 9. ročník ZŠ hodinová dotace vždy 1 hod. týdně v každém ročníku. V hodinách informatiky je třída rozdělena na menší skupiny, což dává prostor pro individuální přístup k žákům.
K dispozici jsou 2 počítačové učebny, robotické pomůcky a další vybavení, ke komunikaci a sdílení aktivně využíváme prostředí Microsoft 365. Hlavním cílem je rozvíjet informatické myšlení žáků, seznámit je s moderními i osvědčenými technologiemi a přístupy k práci s daty, důraz je kladen i na kyberbezpečnost a zásady ochrany citlivých a důležitých informací. V případě zájmu je realizován i kroužek programování.