Předsedkyně: Mgr. Pavla Koštanská

 

Členky: 

Mgr. Marie Jelínková

Mgr. Tereza Kulíšková

 


Předmětová komise chemie koordinuje výuku chemie na RG a ZŠ – plnění výukových plánů v jednotlivých třídách, sjednocuje klasifikaci, spravuje odbornou učebnu chemie a chemickou laboratoř, zajišťuje odborné exkurze, doplňuje pomůcky a chemikálie, odbornou literaturu.

Studenti si mohou zvolit tříletý Biologicko- chemický seminář, kde si rozšíří své poznatky z obou předmětů. Součástí výuky chemie jsou i zájmové kroužky, ve kterých provádíme chemické pokusy a připravujeme studenty na chemické olympiády. Pravidelně se účastníme Vědy v ulici na prostějovském náměstí, kde prezentujeme zajímavé chemické pokusy