Předseda: Mgr. Miroslav Florík

 

Členové:

Mgr. Jana Klíčová

Mgr. Ida Lukovská

 

Předmětová komise zajišťuje výuku v souladu se ŠVP a časově-tematickými plány na daný školní rok, vyhodnocuje výsledky výuky, připravuje maturitní témata.
Informuje žáky a studenty o probíhajících soutěžích, organizuje školní kola Dějepisné olympiády, připravuje exkurze, sleduje nejnovější trendy ve výuce atd.