Předsedkyně: Mgr. Zuzana Strbáček Šmídová

 

Členky:

Mgr. Gabriela Došlová

Mgr. Jana Klíčová

Mgr. Ida Lukovská

 

Předmětová komise českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy plní úkoly stanovené ŠVP, dodržuje tematické plány. Během školního roku probíhá testování SCIO. Dále se žáci zúčastňují OČJ a recitační soutěže. V rámci výuky žáci navštěvují školní knihovnu, divadelní a filmová představení. V hodinách výuky jsou využívány slovníky, dataprojektory a počítače v multimediální učebně. Průběžně a dle daných finančních možností je obnovován knižní fond školní knihovny.