Občanská a rodinná výchova

Předsedkyně: Mgr. Gabriela Došlová

 

Členky: 

Mgr. Eva Dohnalová

Mgr. Ida Lukovská

Mgr. Zuzana Strbáček Šmídová

Mgr. Eva Zatloukalová

 

Předmětová komise občanské a rodinné výchovy je tvořena vyučujícími společenskovědních předmětů na ZŠ. Komise spolupracuje s vedením školy a v souvislosti s rozvíjením mezipředmětových vztahů i s dalšími předmětovými komisemi.
Během školního roku se pravidelně schází a řeší aktuální otázky spojené s výukou. Mezi její úkoly patří zajišťování výuky v souladu se ŠVP a časově-tematickými plány na daný školní rok, vyhodnocování výsledků výuky a informování žáků o probíhajících společenskovědních soutěžích, zajišťování tematických přednášek, exkurzí atd.