Předsedkyně: Mgr. Eva Zatloukalová

 


Předmětová komise zajišťuje:
- spolupráci s ostatními komisemi
- výběr výstav, exkurzí, soutěží, besed, přednášek
- výběr učebnic
- výběr sešitů a formy práce s nimi
- exkurze a vycházky předmětově zaměřené
- předkládá vedení školy: zápisy z jednání komise
- návrhy na objednávky pomůcek a potřeb
- hodnocení práce předmětové komise
Předmětová komise metodicky řídí a kontroluje:
- začínající učitele
- neaprobované učitele
- ostatní zájemce o metodiku
- vyučování předmětů